CENÍK

Ceník platný od 1. 1. 2024

Vstupní vyšetření před intenzivní terapií

 Při objednání intenzivní terapie je cena ponížena o vstupní vyšetření

950 Kč

4-týdenní terapie; 3 hod 30 min

 19 dní intenzivního cvičení

64 460 Kč

4-týdenní terapie; 1 hod 45 min

19 dní intenzivního cvičení

32 230 Kč

Vstupní vyšetření miminek (0-36 měsíců)

50 min - vstupní vyšetření a terapie

700 Kč

Následná terapie miminek (0-36 měsíců)

25 - 30 min terapie s fyzioterapeutem

400 Kč

Individuální fyzioterapie dětí a dorostu (3-15 let)

50 min s fyzioterapeutem

700 Kč

Individuální fyzioterapie dospělých (15+ let)

50 min s fyzioterapeutem

800 Kč

SOVIŠ fyzio nemá uzavřenou "Smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb" se žádnou zdravotní pojišťovnou. Pro naše pacienty to znamená hradit si veškerou péči z vlastních zdrojů. 


Podmínky zrušení individuální terapie:

V případě zrušení individuální fyzioterapie méně než 24 hod od sjednaného termínu a v případě neprokázání nemoci, bude při další návštěvě účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny terapie. 


Podmínky zrušení vícedenní terapie:

  1. Zrušení terapie více než 30 dní před zahájením terapie - se dohodne Soviš fyzio s klientem na vrácení 100% uhrazené ceny terapie a nebo se dohodne na poskytnutí náhradní terapie ve stejném rozsahu v náhradním termínu za stejných cenových podmínek
  2. Zrušení terapie méně než 30 dní před zahájením terapie - bude Soviš fyzio účtovat storno poplatek ve výši 25 % z ceny celkové terapie.
  3. V případě zrušení terapie méně než 30 dnů před dnem zahájení terapie z důvodu nemoci klienta doložené lékařským potvrzením, bude Soviš fyzio postupovat dle bodu č. 1.

Děkujeme za pochopení. Neomluví-li se vůbec, výše storno poplatku je 100 % z ceny terapie. Znovuzařazení do terapie bude následně až po úhradě storno poplatku