KDO JSEM?

Mgr. Bc. David SOVIŠ 


,,Don't use it, you lose it!" (Nepoužíváš to, ztrácíš to!) 

Tímto mottem se při svých hodinách fyzioterapie, i v životě, řídím.

Po vystudování oboru fyzioterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem 4 roky pracoval na neurorehabilitační klinice v Praze, která se specializuje na intenzivní rehabilitaci dětí s neurologickými diagnózami. Zde jsem si potvrdil, že nejdůležitější je motivace, ať už se jedná o první krůčky nebo pomoc od bolesti zad.

Léta jsem působil jako instruktor lyžování, snowboardingu, lanových aktivit a volnočasových zážitků, pracoval se sportovci a stejně tak jsem se i sportu aktivně věnoval. Vím, jak bolest a úrazy znepříjemňují aktivní život, a proto jsem velmi motivován od těchto potíží pomáhat. Během svých terapií se snažím využívat optimální kombinaci informací z kurzů a zkušeností, které jsem nabyl - cvičení z vývojové kineziologie, diagnostika a komplexní náhled na Vaše problémy. Při léčbě se nesnažím o zákazy, ale o hledání možností, jak to jde jinak a lépe.


ABSOLVOVANÉ KURZY

 • ACT - Akrální koaktivační terapie - celý čtyřdílný vzdělávací cyklus zakončený zkouškou - lektoři PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., Bc. Eva Baranová, DiS., PhDr. Jan Vagner, PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., Mgr. Rita Firýtová 
 • ACT v pediatrii - lektor PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph. D.
 • Kinesiologická diagnostika v raném dětském věku - lektor Jarmila Čápová
 • DNS pro sportovce - Dynamická neuromuskulární stabilizace pro sportovce dle prof. Koláře - A, B
 • TheraSuit Method Basic - lektor Izabela Koscielny
 • Fyzioterapie po úrazech ve sportu - Loïc Paris (Masseur Kinésithérapeute), Korsika 
 • Patologie u běžců - Loïc Paris (Masseur Kinésithérapeute), Korsika 
 • Rehabilitace spastické parézy - část A i B - lektor prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.; Mgr. Ota Gál; MUDr. Martina Hoskovcová, PhD.
 • Propriofoot concept - lektor Bc. Eva Baranová, DiS.
 • víkendový kurz Feldenkraisovi metody - Michelle Turner
 • Snoezelen - MSE - lektor Bc. Renata Filatova
 • Robotická rehabilitace - Lokomat 
 • Autoreflexivní zapojení HSS
 • Kurz kinesiotapingu - Dexter Academy