Intenzivní rehabilitace

Na základě vstupního vyšetření je navržena optimální a individuální terapie. Jedná se o 4 týdenní (1 hod a 45 minut nebo 3 hod a 30 minut s fyzioterapeutem) intenzivní terapii zaměřenou na nervový a pohybový aparát člověka (jeden bez druhého nefunguje), který využívá neuroplasticity mozku. Mozek je schopen se neustále učit novým věcem, v kterémkoliv věku, a právě toho využíváme při terapii. Proces učení vyžaduje několikatýdenní fixaci, aby se danému pohybu naučil a začal jej aktivně a automaticky používat ve svůj prospěch. Během terapie pracujeme i s primitivními reflexy.

První část terapie je věnována nahřívání a protahování spastických a zkrácených struktur, případně stimulace a aktivace hypotonických svalů. Během této části se provádějí neuromobilizace (aproximace do kořenových kloubů), které využíváme k přípravě pohybového aparátu na aktivní pohyb. Všechny polohy a pohyby vycházejí z každodenních potřeb člověka.

Druhá část terapie slouží k analytickému posilování svalových skupin v systému kladek, zacílené na konkrétní svaly (podobně jako v posilovně). Posílení svalů může sloužit jak ke zlepšení konkrétního pohybu, tak i "přetlačení" spasticity.

Poslední a nejdelší část obsahuje funkční cvičení, kde vše předchozí spojíme do účelového cvičení konkrétních pohybů (držení hlavy, přetáčení, plazení, lezení, sed, chůze, stabilita), které využíváme během dne, naprosto automaticky. Využívám k tomu kombinaci všech svých vědomostí a zkušeností nabytých jak na absolvovaných kurzech, tak i několikaletou praxí v dané problematice. Během cvičení jsou využívány specializované pomůcky, které napomáhají k efektivitě, různorodosti a motivaci při terapii.

Samotnou terapií to nekončí. Na závěr terapie jste seznámeni se cviky, které jsme během terapie trénovali. Dostanete zpětnou vazbu, jak pokračovat v zavedeném i v domácím prostředí. Součástí je výstupní zpráva, kterou obdržíte na konci terapie.

Najděte si Váš volný termín terapie, vyplňte rezervační formulář a já se Vám co nejdříve ozvu.Indikace k intenzivní rehabilitaci

 • neurologické diagnózy
 • DMO (dětská mozková obrna)
 • syndromy a genetická onemocnění
 • stavy po hypoxii (přidušení dítěte po porodu)
 • CMP (cévné mozkové příhody)
 • traumatické poškození mozku
 • nedokonalý vývoj miminka
 • pohybové asymetrie
 • poruchy svalového tonu (hypotonie, hypertonie, spasticita)
 • pooperační komplikace a úrazy


Kontraindikace intenzivní rehabilitace

 • infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství
 • všechny nemoci v akutním stádiu
 • klinické známky oběhového selhání
 • maligní arytmie
 • stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci
 • stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci
 • labilní diabetes mellitus a dekompensovaný diabetes mellitus
 • často se opakující profuzní krvácení všeho druhu
 • kachexie všeho druhu
 • zhoubné nádory
 • epilepsie dekompensovaná
 • aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy
 • transitorní stavy zmatenosti
 • nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu
 • těžká osteoporóza
 • stomie
 • zvýšená teplota
 • subluxace kyčelních kloubů více jak 50%.