Vstupní vyšetření

Před každou intenzivní terapií je nutná vstupní prohlídka s důkladnou diagnostikou a následným návrhem optimální terapie pro daného pacienta. Na vstupní vyšetření lze přijít bez předchozího doporučení praktickým lékařem.

Na základě vyšetření zhodnotíme úroveň psychomotorického vývoje, stanovíme vhodnou délku a intenzitu terapie. Představíme si krátkodobé a dlouhodobé cíle, na kterých se shodneme, protože jenom při správně motivované spolupráci lze dosáhnout těch nejlepších výsledků

Součástí vstupního vyšetření je i seznámení se s dosavadními vyšetřeními a již proběhlou léčbou. Proto je na první schůzku důležité přinést s sebou lékařské zprávy a výsledky vyšetření.

Při objednání intenzivní terapie je cena ponížena o cenu vstupního vyšetření.